Presidenti i Këshillit të BE-së, Charles Michel, thotë se në ta.kimin e Këshillit të BE-së që do të mba.het me 23 dhe 24 qershor, shtetet anë.tare mund të kenë ndryshime në pikëpamjet e tyre sa i përket Ii.beralizmit të vizave për Kosovën.kliko reklamen dhe shiko videon te cilen ne e kemi siguruar para se te fshihet

Michel në ko.nferencën për media së bashku me presidenten Osmani tha se shtetet e BE-së duhet të ven.dosin veç e veç për heqjen e re.gjimit të vizave.

“Kam dëgjuar ar.gumentet me kujdes dhe e dini se shtetet e BE-së duhet të ven.dosin një nga një për këtë çështje. Në javën e ardhshme do të kem kë.naqësinë që të takoj 27 liderët e BE-së dhe do ta kemi mundë.sinë që të ndryshojmë edhe pikëpamjet për ve.ndimet tona në të ardhmen”, u shpreh Michel.

Lidhur me takimin e Këshillit të BE-së dhe një vendi.mmarrje të mundshme për li.beralizim të vizave foli edhe presidentja Osmani.kliko reklamen dhe shiko videon te cilen ne e kemi siguruar para se te fshihet