Kalkulatori i taksave doganore për automjetet në Kosovë

Shiko ne sabohetdogana.com | Portal i licensuar nga Dogana

Veture e re

 • Akciza

  0

 • Tatimi ne import

  Vlera e vetures + 10%

  0

 • Vlera e TVSH

  (Vlera e vetures + Akciza + Tatimi ne Import) + 18%

  0

 • Dogana

  Akciza + Tatimi në import + TVSH

  0

 • Totali

  Vetura + Dogana

  0


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *