Ditë më parë mediumi NBC raportoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dërgojnë në Kosovë ref.ugja.tët afganë që dys.hoh.et se kanë lidhje me ta.liba.n.ët dhe grupet te.rro.ris.te.Ambasada Amerikane në Kosovë thotë se ky raportim nuk qëndron, njofton KlanKosova.tv.

“Procesi përmes të cilit afga.nët aplikojnë për viza të veçanta imi.grue.se ose status ref.ugj.ati në SHBA është ko.mpl.eks, dhe disa aplikantë janë ende në procesin e marrjes së dokumenteve të nevojshme dhe dhënies së të gjitha informatave që kërkohen për t’u kualifikuar për hyrje të menjëhershme sipas li.gj.it të SHBA-ve”.

“Disa raporte të mediumeve kanë lënë lexuesit me përshtypjen e pasaktë se Shtetet e Bashkuara synojnë të transferojnë në Kosovë individë të cilët autoritetet amerikane i kanë konsideruar të papranueshëm për Shtetet e Bashkuara. Kjo nuk qëndron”.

“Marrëveshja midis Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës i lejon Shtetet e Bashkuara të st.reho.jnë përkohësisht në kampin Bondsteel një numër të ku.fiz.uar qytetarësh afganë, aplikimet e të cilëve kërkojnë përpunim shtesë. Kjo mund të përfshijë detyra si: qartësimi i ide.ntit.etit të aplikantëve, historinë e tyre të punësimit, ose lidhjet tjera me Shtetet e Bashkuara.

Zyrtarë të Ambasadës Amerikane në Kosovë po ndi.hmo.jnë në këtë proces” thuhet në kum.tes.ën e ambasadës.“Shtetet e Bashkuara i janë mirënjohëse Kosovës për rolin e saj në ndi.hmë.n e kryerjes së detyrës së madhe të zhve.ndos.jes së dhjetëra mijëra qytetarëve afg.anë për në Shtetet e Bashkuara dhe shtetet tjera.

By